Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Podziękowania

Rada Dzielnicy Redłowo składa serdecznie podziękowanie Jolancie Sut - dyrektorowi Gminazjum nr 10 w Gdyni przy ul. Hallera 9 za udostepnienie boiska na przeprowadzenie rozgrywek piłki nożnej w ramach Ligi Dzielnic Południowych w dniach 8 i 9 maja br.
***
8 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni odbyła się I Edycja Mistrzostw Karate Województwa Pomorskiego „Pomerania Cup" organizowanych przez Pawła Potrykus- trenera UKS „Orlęta". Około 60 zawodników z wielkim zaangażowaniem walczyło o najwyższe trofea w konkurencjach kata i kumie. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które wspomogły organizację zawodów. Dziękujemy sędziom: Paulinie Plichcie, Joannie Wolińskiej, Adamowi Cichockiemu, Aleksandrowi Mrozińskiemu, Henrykowi i Marzenie Paradowskim, Filipowi Pikielowi, Tomaszowi Wollenszlegerowi, Mirosławie Makurath za opiekę medyczną oraz sekretarzom zawodów: Angelice Magnuskiej i Aleksandrze Ostrowskiej.
Dziękujemy również zespołowi STEP DANCE za pokazy taneczne, które stanowiły artystyczną oprawę turnieju.
***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji i przebiegu uroczystości w dniu 30 kwietnia 2010 r. „Pamięć Katynia - mjr Edmund Wróblewski, syn Jana w ramach programu „Katyń - ocalić od zapomnienia" córce rozstrzelanego w Katyniu majora - Krystynie Warchoł oraz Jej rodzinie, „Rodzinie Katyńskiej" o/Gdynia, Instytutowi Pamięci Narodowej o/Gdynia, Burmistrzowi Brus, Paniom T. Modrzejewskiej za pomoc w dostarczeniu materiałów archiwalnych i K. Słomińskiej za uhonorowanie majora tablicą pamiątkową, Pani I. Kucharskiej za przedstawienie okolicznościowych wierszy „70 lat później" oraz Panu K. Siekierskiemu i E. Kubiak-Gęsior za przygotowanie Wystawy Okolicznościowej pamiątek, monet i medali pn. „Pamięć Katynia". Szczególne podziękowania przekazujemy Dyrekcji i uczniom klasy I o specjalności technik organizacji reklamy ZSU w Gdyni oraz Pani E. Sodule za przedstawienie teatralne - Impresję w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni serdecznie dziękuje firmom: House of Fun, Rexell, Wytwórnia Wędlin Władysław Kummer, Iglotex-Mors sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Zuko" za pomoc w zorganizowaniu festynu „Dzień Absolwenta" i uroczystości 50-lecia placówki.
***
Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8 serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego" 7 maja 2010 roku oraz wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem" składają serdeczne podziękowania kmdr. por. Andrzejowi Nowakowi - kierownikowi Klubu MW „Riwiera" i Zespołowi Wokalnemu Klubu Marynarki Wojennej

ikona