953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Zapisy do...

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni zaprasza na Dzień Otwarty 29 maja (sobota) w godz.11.00 - 15.00.
W programie:
- godz. 11.00 - Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego-spotkanie z młodzieżą, Alicja Desbrosses;
- godz. 12.00 - minilekcja j. francuskiego dla młodzieży i dorosłych;
- godz. 13.00 - minilekcja j. francuskiego dla dzieci od lat 6;
- godz. 13.30 - prezentacja muzyczna DVD „Słowik", Ludmiła Mroczkowska.
Działalność kulturalna Towarzystwa, stoisko z książkami francuskimi, turystyka.
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Terminy: 28.06 - 10.07 i 6.09 - 18.09. Codziennie trzy godziny lekcyjne. Poziomy: podstawowy, średni oraz konwersacja. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30). tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Walk of Life zaprasza na regularne marsze Nordic Walking odbywające się w godzinach porannych i popołudniowych w Orłowie, Redłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni. Do udziału w treningach szczególnie zachęcamy osoby w wieku 55+.
Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.pl
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75 ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 do:
1. I Liceum Profilowanego o profilach:
- usługowo - gospodarczym,
- socjalnym.
2/ Technikum nr 4 w zawodach:
- technik technologii odzieży,
- technik obsługi turystycznej,
- technik organizacji reklamy.
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: j.polski, matematyka, informatyka, język obcy. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w firmach reklamowych i biurach podróży Trójmiasta oraz w Zakładach Odzieżowych „Wybrzeże" w Gdyni. Uczniowie szkoły odzieżowej mają na swoim koncie wiele sukcesów w konkursach mody oraz ubiorów własnego projektu i wykonania.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, 81-201 Gdynia, ul. Sambora 48, www.zschiegdynia.edupage.org prowadzi zapisy na rok szkolny 2010/2011 do następującychklas pierwszych: technik informatyk; technik elektronik; technik mechatronik; technik elektryk; technik mechanik chłodnictwa i klimatyzacji. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 620 85 15 oraz na stronie szkoły: zschiegdynia.edupage.org.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Szkoła prowadzi także kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół nr 7 zaprasza absolwentów klas VI szkół podstawowych do klas I gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011. Szkoła oferuję naukę w klasach: z programem własnym matematyki i informatyki, z programem własnym języka angielskiego, usportowionej obejmującej naukę pływania i nurkowania. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - 58 624 04 07. Podanie - kwestionariusz dostępne na stronie internetowej: www.zs7.gdynia.pl
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Władysława IV 54 w Gdyni prowadzi nabór uczniów z rocznika 2000 do klas czwartych o profilu koszykarskim. Zapraszamy kandydatów na test sprawnościowy, w wybrany jeden dzień - 24 lub 25 maja o godzinie 17.00 (ostatnie terminy).
Szkoła zapewnia: wysoki poziom nauczania, trzy sale gimnastyczne, obozy sportowe, koła zainteresowań, doskonale wyposażona pracownia komputerowa. Informacje dodatkowe - 58 620 56 55, www.zssogdy.neostrada.pl - ZAKŁADKA REKRUTACJA
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2010/11. Oferuje naukę w mało licznych klasach, zajęcia jednozmianowe (lekcje kończą się ok. godz. 13.30), opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła" (koszykówka, zajęcia teatralne, nauka gry na instrumentach, informatyczne, plastyczne i inne). W ramach wychowania fizycznego dzieci korzystają z zajęć na basenie. Dla uczniów klas pierwszych (6-latków) i zerówek oferujemy osobną świetlicę.Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00 lub telefonicznie: tel. 58 620 66 64, 58 661 52 50.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 zaprasza na spotkanie z wychowawcami klas rodziców dzieci klas pierwszych i oddziału zerowego, które w roku szk. 2010/2011 rozpoczną naukę w placówce. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 18.00.
***
Bezpłatne szkolenie dla niepracujących gdynian po 45 roku życia, między innymi komputer, angielski, pełen pakiet socjalny. W maju ostatnia edycja. Zapisy: Edustar, ul. 10 Lutego 33, tel. 58 620 23 55. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8 ogłasza nabór dzieci 6-letnich do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/11. Zapisy pod numerem telefonu 58 622 23 43 lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu do 29 maja br. prowadzi nabór uczniów 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Posiadamy jeszcze wolne miejsca, mamy możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja) ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu do 29 maja br. prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie kończy drugi rok swej działalności. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Placówka ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5-6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81 www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3 - latków oraz 4 - 5 - latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl Zapraszamy również dzieci na zajęcia popołudniowe: plastyczne, j.angielski, rytmikę oraz dramę. Zajęcia będą się odbywały w godz. od godz. 15.00 do godz. 17.00 4 razy w tygodniu.
***
Wyjątkowy prezent z okazji Dnia Matki - warsztaty wizażu dla matki i córki (wykonanie makijażu przy pomocy profesjonalnej wizażystki). Warsztaty organizowane są w ramach autorskiego projektu „Matka i córka - naturalna więź". Szczegółowe informacje pod nr tel. 608 336 529 lub e-mail: warsztaty.wizaz@gmail.com. Wstęp wolny.
***
Kółko Dzieciaste, ul. Św. Mikołaja 1 zaprasza na:
- Zajęcia plastyczne dla 3 - latków w czwartki w godz. 10.30 - 11.30. Cena 60 zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut);
- Rytmika dla 3- latków w środy o godz. 11.00 - 12.00. Cena 60 zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut);
- Rytmika dla 4-6-latków we wtorki w godz. 16.30 - 17.30. Cena 60 zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut);
- Warsztaty teatralne dla 4 - 6 - latków w poniedziałki w godz. 16.50 - 17.50 Cena 60 zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut).
- Warsztaty ceramiczne dla dorosłych we wtorki godz. 18.00 - 20.00. Cena 80 zł miesięcznie (2 zajęcia po 2 godziny zegarowe)
Informacje: Lucyna Labudda, tel. 504 038 470, www.kolkodzieciaste.pl, l.labudda@gmail.com. 

ikona