954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Akademia Rodzica

Fundacja Samarytanie oraz Przedszkole Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty psychologiczno-edukacyjne w ramach projektu Akademia Rodzica. Warsztaty prowadzone są przez psychologów i pedagogów dziecięcych.
Celem projektu jest poznanie kolejnych faz rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (jego problemów i pomocy w ich rozwiązywaniu) oraz relacji z rówieśnikami.
Spotkania odbywają się w każdy I-szy wtorek m-ca o godz 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31. Najbliższe spotkanie 1 czerwca br. Temat: „Wspieranie rozwoju przedszkolaka - budowa poczucia własnej wartości".
Wstęp wolny. Liczba miejsc 20.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 58 624 10 71 lub 697 72 68 81. e-mail: fundacja@samarytanie.pl