954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 49 oraz Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości organizują 13 czerwca 2010 r. w Domu Rzemiosła w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, o godzinie 10:00, Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego. Patronat honorowy objęła wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.

Będzie to rywalizacja uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer, w konkurencjach: „Rock and Roll" oraz „Fryzura sławnych gwiazd filmowych".
Zgłoszenia przyjmowane są w Cechu do 4 czerwca.
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy naukę zawodu realizują w zakładach rzemieślniczych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do licznego udziału. Kibiców - szczególnie uczniów kończących naukę w gimnazjum, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zawodzie „fryzjer" - zachęcamy do podziwiania umiejętności młodych talentów.

13 czerwca 2010 r.
godzina 10:00
Domu Rzemiosła w Gdyni
ul. 10 Lutego 33
 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach internetowych szkoły i Cechu: www.bandera.neostrada.pl oraz www.cech-gdynia.pl