954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Podziękowania

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami administracji serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz sponsorom którzy pomogli przy organizacji „Festynu Rodzinnego", który odbył się 15 maja 2010 r. na terenie szkoły: Jednostka Wojskowa - P. Mirosław Badurowicz, Aviva - Barbara Pawlisz, Lotos Bp - Mieczysław Krawczyk, Marek Kunce - Spółka Rol-Top, Tomasz Mikicki, Mariusz Szymański, Klub Sportowy „Flota" Gdynia, Straż Pozarna, Komenda Policji, Straż Miejska, Hurtownia Sportowa - Marba, Pomorski Okregowy Zwiazek Piłki Koszykowej, Agencja Marketingowa Inspro - Bartłomiej Cnota, Non-stop Taxi - Andrzej Małachowski, Zakłady Fryzjerskie Skarlet - Anna Lisewska, Centrum U7 Gdynia, Mas-drób - Grażyna Salawa, Hurtownia Vitex, Delikatesy Anna.
***
Rada dzielnicy dziękuję Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY'' za pomoc w organizacji koncertu z okazji 90. rocznicy urodzin Jana Pawła II zorganizowanego w ramach konkursu „Kulturalna Gdynia''.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie Gimnazjum nr 2 im. Leona Kąkola w Gdyni składają serdeczne podziękowania Dagmarze Opackiej-Płaza, dyrektorowi Muzeum Miasta Gdyni, za udostępnienie wystawy „Gdynia". Wystawa została wywieszona w ogólnodostepnej części szkoły i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz osób odwiedzajacych szkołę.