955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Fundacja Gospodarcza szkoli

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w czerwcu:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Badanie predyspozycji zawodowych*;
- Jak napisać biznes plan? - 8.06.2010r.
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej - 24.06.2010 r.
- Podstawy korzystania z arkusza kalkulacyjnego Excel - 29.06.2010 r.; - Podstawy korzystania z edytora tekstu Word - 22-23.06.2010 r.;
*Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.).
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni. Pomorskie Miasteczko Zawodów to inicjatywa, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy mieszkańcom województwa pomorskiego. Osoby bezrobotne, absolwenci, osoby pragnące zdobyć nowe kwalifikacje, młodzież szkolna oraz przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą liczyć na szkolenia i doradztwo indywidualne. Strona internetowa: www.fungo.com.pl. 

ikona