Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Po Sesji Rady Miasta

26 maja 2010 r., odbyła się XLIII, w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 27 uchwał.
Na początku sesji przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski przypomniał w przeddzień 20. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w III Rzeczpospolitej, które odbyły się 27 maja 1990 r., osoby najbardziej zasłużone na polu konstruowania samorządu, a wśród nich m.in. prof. Waleriana Pańko, prof. Jerzego Stępnia, prof. Michała Kuleszę. Przewodniczący przypomniał również ważne osoby, które brały udział w tworzeniu gdyńskiego samorządu: Franciszkę Cegielską - prezydent Gdyni w latach 1990-1998, a także posłankę na Sejm III kadencji i Minister Zdrowia, Macieja Brzeskiego - radnego i wiceprezydenta Gdyni w latach 1990-1999, pierwszego skarbnika miasta Andrzeja Goldmana, pierwszego sekretarza miasta Annę Stopkę oraz pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Gdyni Jerzego Biedrzyckiego.
Wśród przegłosowanych uchwał znalazły się m.in.:
Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
- Radni uchwalili Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015. Dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy gdyńskim samorządem a organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje priorytety dotyczące współpracy obu stron na najbliższe pięć lat.
Samorząd Gdyni jako pierwszy w Polsce w 1995 r. rozpoczął systematyczną współpracę z trzecim sektorem w celu realizacji priorytetów rozwoju miasta i zaspakajania potrzeb mieszkańców. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Jego celem jest potwierdzenie istotnego miejsca zajmowanego w gdyńskim modelu demokracji lokalnej przez organizacje pozarządowe.
Głównymi celami współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi są: aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję, zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców, umożliwienie uzupełniania usług świadczonych przez miasto, poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Współpraca opierać się będzie na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości i jawności.
Pomnik ks. prałata Stanisława Zawackiego
- Radni podjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika ks. prałata Stanisława Zawackiego. Postać wieloletniego duszpasterza Orłowa będzie usytuowana właśnie w tej dzielnicy, u zbiegu ulic Przebendowskich i Promenady Królowej Marysieńki. Rzeźbę wykona gdyński artysta Zdzisław Koseda. Z inicjatywą wykonania pomnika wystąpiła Rada Dzielnicy Gdynia Orłowo.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html.

ikona