955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Podziękowanie

Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem" składają serdeczne podziękowania kmdr. por. Andrzejowi Nowakowi - kierownikowi Klubu MW „Riwiera" i Zespołowi Wokalnemu Klubu Marynarki Wojennej za wspaniały udział w akcji ogólnopolskie „Cała Polska czyta dzieciom".

ikona