955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Remont ul. Chwaszczyńskiej

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że do 28.06.2010 r. prowadzony będzie remont ul. Chwaszczyńskiej na odcinku od ul. Brzechwy do ul. Górniczej kier. Chwaszczyno. Roboty prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni.
Wszystkich użytkowników dróg przepraszamy, prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności. 

ikona