955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Zakończenie przebudowy Nabrzeża Pomorskiego

W poniedziałek 31 maja 2010 r. uroczyście obchodzono zakończenie przebudowy Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni. Perełka najbardziej reprezentacyjnej części miasta zyskała nowe oblicze i przez wiele kolejnych dziesięcioleci służyć będzie jego mieszkańcom oraz coraz liczniej przybywającym do Gdyni turystom. Głównym powodem przebudowy nabrzeża, stanowiącego południową obudowę Basenu Prezydenta, był bardzo zły stan techniczny elementów konstrukcji hydrotechnicznych podwodnych i nadwodnych oraz nawierzchni nabrzeża. Należy podkreślić, że nabrzeże to zostało zbudowane przeszło 70 lat temu i uległo częściowemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Przebudowa miała też umożliwić w przyszłości zwiększenie głębokości przy nabrzeżu do 9 m na całej jego długości.
Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego ze względów eksploatacyjnych i organizacyjnych (m.in. ze względu na planowany na lipiec 2009 r. Zlot Żaglowców „The Tall Ships' Races 2009") została podzielona na dwa etapy:
Etap I (od 15 września 2008 r. do 30 maja 2009 r.) - w I etapie wykonano całkowitą przebudowę konstrukcji nabrzeża w części podwodnej i nadwodnej - z nową nawierzchnią i uzbrojeniem podziemnym na odcinku od początku nabrzeża Pomorskiego do budynku Róży Wiatrów. Całkowita długość przebudowanego odcinka wyniosła ok. 255 m.
Etap II (od 15 września 2009 r. do końca maja 2010 r.) - w II etapie realizowane były prace od budynku Róży Wiatrów do końca Nabrzeża Pomorskiego. Całkowita długość przebudowanego odcinka wyniosła około 370 m.
Koszt przebudowy netto: ok. 24 mln zł.
Wykonawca - konsorcjum w składzie.: „Hydrobudowa S.A."., „Stabilator Sp. z o.o.", „Energopol-Szczecin S.A.", Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „Trakt", Zakład Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych „Neptun". Projekt: „Projmors" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. 

ikona