955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Związek Piłsudczyków zaprasza na spotkanie

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział Pomorski w Gdyni zaprasza na kolejne zebranie - spotkanie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkich członków i sympatyków Marszałka, które odbędzie się w dniu 10 czerwca (czwartek) 2010 r. o godz. 17.00, ul. Żeromskiego 31 (budynek IX LO). Na kolejnym spotkaniu zarząd przedstawi zakres prac wykonanych od podjęcia uchwały dotyczącej budowy pomnika. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, w celu uzyskania szczegółowych informacji proszone są o kontakt: pilsudski.gdynia@gmail.com; http:// www.pilsudski.x.pl; lub tel.: 501 011 822 - Julian Michaś
Wszystkich chętnych zapraszamy do nabycia cegiełek na budowę pomnika, które w tym dniu będą w sprzedaży. 

ikona