956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

GCWP szkoli, jak założyć własną firmę

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń „WŁASNA FIRMA" na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Cykl jednodniowych szkoleń odbędzie się w terminach - 21, 22 i 23 czerwca br. (godz. 9.00 - 15.00) w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, I piętro, sala 107 (budynek dawnej siedziby PLO).
Aby wziąć udział w szkoleniu w wybranym terminie, należy przesłać pobrany ze stron internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i wypełniony formularz zgłoszeniowy na podany w nim adres mailowy lub numer faksu w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca br. (do godziny 14.00).
Szkolenia poprowadzą przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz jego partnerów - Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego w Gdyni oraz Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.
Podczas szkoleń zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia: wybór i rejestracja nazwy oraz zakresu działalności (wybór właściwych kodów PKD), dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, użyteczność posiadania rachunku bankowego, wyrobienie pieczątki firmowej i zasady posługiwania się nazwą firmy, ważne daty i terminy dla przedsiębiorcy. Kolejny zbiór niezwykle ważnych tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, stanowią: zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki pracowników i współpracowników, terminy rozliczania i opłacania składek, numer NIP, charakterystyka poszczególnych form opodatkowania i ich zalety oraz wady.
Przedstawiciele PFRON dokonają dodatkowo omówienia zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak i warunków refundacji składek ZUS dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą.
Ważnymi elementami szkoleń będą moduły poświęcone praktycznej umiejętności wypełniania wniosku EDG-1, a także niezbędnych dokumentów i formularzy (GUS, ZUS, US, PFRON).