956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Jubileusz II Liceum Ogólnokształcącego

14 października 2011 roku odbędą się uroczyste obchody 80 rocznicy powstania szkoły. Zgłoszenia do udziału w uroczystościach jak i balu absolwentów należy przekazywać e-mailem na stronie internetowej szkoły: lo2gdynia.pl w zakładce „Jubileusz Szkoły" lub telefonicznie pod nr tel. 58 620 17 50.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada 2010 r. Wszystkich, którzy zechcieliby podzielić się ciekawymi zdjęciami z czasów nauki w II LO prosimy o dostarczenie ich do szkoły do końca czerwca 2010 roku.