956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Nastolatek - konsument

W dniach 17 - 22 maja 2010 r. grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni uczestniczyła w spotkaniu w Rumunii w ramach realizowanego programu Comenius. Gdyńska szkoła będąca inicjatorem powstania projektu, którego tematem jest „Etyczny i odpowiedzialny konsument nastolatek na rynku UE" w ciągu dwóch lat koordynowała realizację działań badawczo - edukacyjnych, które realizowane były wspólnie ze szkołami z Włoch, Holandii, Turcji i Rumunii.
Wyniki prac przedstawiano na cyklicznych spotkaniach młodzieży i nauczycieli, które odbyły się w krajach partnerskich.
Celem było zapoznanie się i stosowanie przez młodzież praw konsumenta, kształtowanie etycznych zachowań nastolatka, gospodarowanie budżetem, ocenianie wpływu reklamy na decyzje konsumenta - nastolatka przy jednoczesnym wykorzystywaniu różnorodnych metod komunikacji interpersonalnej. Współpraca z rówieśnikami zagranicznymi zwiększyła motywację do nauki języków obcych, pozwoliła zapoznać się z kulturą i zwyczajami konsumenckimi krajów partnerskich.