956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Olimpijskie laury ekologiczne

Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego odbyły się w dniach 4-6.06.2010 r. ogólnopolskie zawody finałowe Jubileuszowej XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
W ramach zawodów ponad stu kilkunastu najlepszych znawców ekologii - uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne ze wszystkich województw przystąpiło 5 czerwca do bardzo trudnego testu. Z uwagi na bardzo wysoki i wyrównany poziom zawodników dopiero dogrywka wyłoniła dziesięciu najlepszych z najlepszych specjalistów od ekologii, którzy zostali zakwalifikowani do ustnego finału. Rozegrany w sali konferencyjnej BPN w niedzielę 6 czerwca Wielki Finał Olimpiady wyłonił laureata pierwszego miejsca Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, którym okazał się Wojciech Labuda z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
Sukces w Białowieży nie jest jedynym olimpijskim osiągnięciem ucznia z Gdyni. Wojtek w mijającym roku szkolnym zdobył także tytuły: laureata Olimpiady Historycznej, laureata Olimpiady Geograficznej, laureata Olimpiady Nautologicznej.