956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Pierwsza prymuska Akademii Marynarki Wojennej

Bosman podchorąży Karolina Chorzewska jako pierwsza kobieta w historii morskiego szkolnictwa wojskowego została prymusem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Studentka V roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego wykazała się wiedzą (średnia 4,81), siłą fizyczną i determinacją. Wojskowe studia na AMW nie należą do najłatwiejszych. Oprócz konieczności zaliczenia bardzo dużej ilości zajęć teoretycznych, w tym przedmiotów technicznych, kandydaci na przyszłych żołnierzy muszą udowodnić swoje umiejętności podczas rejsów i licznych praktyk. Pani Karolina może cieszyć się tytułem także dzięki bardzo dobrej opinii wśród kolegów i przełożonych.
Karolina Chorzewska pochodzi z Białegostoku. Do Gdyni przyciągnęły ją zainteresowania i jak mówi „chęć przeżycia czegoś innego". Pochodzi z rodziny żeglarskiej, sama też jest żeglarką. Bardzo spodobało jej się podczas Dni Otwartych AMW i to dla tej uczelni zrezygnowała ze studiów na Politechnice Gdańskiej. Od sierpnia prymuska pełnić będzie funkcję Dowódcy Działu Łączności na żaglowcu AMW - ORP „Iskra".
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni może poszczycić się najwyższym wskaźnikiem liczby kobiet na studiach wojskowych wśród wszystkich polskich uczelni tego typu - około 25%, czyli ponad 50 studentek.