957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

„Lewa wspomnienie prawej’ w Teatrze Miejskim

21 czerwca (poniedziałek) o godz. 18.00 Fundacja „Gdyński Most Nadziei", realizująca założenia programowe ogólnopolskiej sieci Akademia Walki z Rakiem, zaprasza do Teatru Miejskiego w Gdyni na kolejne spotkanie z cyklu „Jak zdarza się szczęście", pt. „Lewa wspomnienie prawej", dziennik Krystyny Kofty. W ten sposób stworzona zostanie możliwość spotkania wybitnych osób ze świata kultury, mediów, które, podobnie jak uczestnicy programu Akademia Walki z Rakiem, zmagają się z chorobą nowotworową.
Zaproszeni goście, swoją życiową postawą, zaświadczają o możliwości przezwyciężenia choroby, mobilizując tym samym uczestników spotkań, chorych i ich bliskich, do walki z chorobą i przezwyciężania własnych słabości.
Gośćmi Fundacji byli już: Krzysztof Kolberger, Pia Libicka, Anna Mazurkiewicz, Ewa Szpakowska. „Lewa wspomnienie prawej" jest fragmentem dziennika, prowadzonego przez autorkę od przeszło trzydziestu lat. Spokojny dotychczas rytm życia - twórczości literackiej, pogodnego życia rodzinnego - zostaje nagle zakłócony. Diagnoza jest jednoznaczna: rak. Opis zakończonych szczęśliwie zmagań z chorobą to przede wszystkim opowieść o uczeniu się na nowo siebie i swojego życia. Monodram „Lewa wspomnienie prawej", w oparciu o książkę Krystyny Kofty, na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni, przedstawi Teresa Stępień - Nowicka.
Po spektaklu odbędzie się licytacja książek z autografami oraz kilku oryginalnych przedmiotów. Port Morski Gdynia jest sponsorem tego wydarzenia.
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" nie jest instytucją nastawioną na zysk, utrzymuje się z darowizn oraz odpisów 1%podatku.
Program Akademia Walki z Rakiem finansowany jest ze środków budżetu Miasta Gdyni.