957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Elżbieta Gurska „Społecznikiem Roku”

Elżbieta Gurska z Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących została finalistką konkursu „Społecznik Roku 2009" organizowanego przez redakcję tygodnika „Newsweek Polska". Konkurs ma na celu promowanie osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego. Pani Elżbieta to pierwszy w Polsce tłumacz języka migowego i konsultant do spraw osób niepełnosprawnych. Pracuje także w Urzędzie Miasta Gdyni. Jest Prezesem Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, które założyła 13 lat temu, aby zintegrować środowisko niesłyszących i nieść im pomoc. Stowarzyszenie zostało uhonorowane w 2001 r. Medalem Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier". Nagrodzono je za przystosowywanie do życia osób głuchych w środowisku osób słyszących. Elżbieta Gurska w 2003 r. została również laureatką Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Australia, a w marcu tego roku otrzymała nagrodę im. Heleny Radlińskiej (konkurs dla animatorów społecznych). Więcej informacji o stowarzyszeniu EFFETHA na stronie internetowej: http://effetha.pl/.