957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Prof. Jan Łopuski Kustoszem Pamięci Narodowej

Wśród tegorocznych laureatów Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej znalazł się gdynianin prof. Jan Łopuski. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 9 czerwca br. w Warszawie.
Prof. dr hab. Jan Łopuski to żołnierz Września 1939 roku, uczestnik konspiracji, wywieziony w 1945 r. do ZSRR. Po wojnie kontynuował studia prawnicze, zajmował się prawem morskim, był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest wybitnym specjalistą w zakresie międzynarodowego prawa handlowego, prawa morskiego i ubezpieczeniowego, członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Aktywnie angażował się w popularyzację wiedzy historycznej. Obecnie mieszka w Gdyni.
Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
Ze względu na stan zdrowia prof. Jana Łopuskiego statuetkę w Warszawie odebrał w jego imieniu naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt. Uroczystość przekazania nagrody laureatowi odbędzie się w Gdyni pod koniec czerwca.