957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Projekty z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia: Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www - rekrutacja: sierpień, wrzesień; Pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE - rekrutacja: wrzesień; Menager małej firmy - rekrutacja: sierpień; Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych - rekrutacja: lipiec, wrzesień; Operator maszyn CNC - rekrutacja: wrzesień; Przedstawiciel handlowy - rekrutacja: sierpień/wrzesień; Fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych - rekrutacja: lipiec, październik.
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 pok. 102, 103 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 102,103.
2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5 miesięcznym stażem,
- Księgowość i kadry - wraz z 4 miesięcznym stażem,
- Pracownik administracyjno-biurowy - wraz z 4 miesięcznym stażem.
• 6 - miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale nie mających doświadczenia w pracy. Informacji udziela pok. 109, stanowiska 10-14 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę". Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 107, 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107,108.
4. „Mój biznes" - skierowany do byłych pracowników Stoczni Gdynia objętych Programem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia: doradztwa zawodowego i biznesowego (dot. zakładania działalności gospodarczej); udział w szkoleniu „Od biznesplanu do własnej firmy"; jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy; finansowe wsparcie pomostowe. Informacji udziela Biuro Projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja, 8 pok. 116 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 116.