957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Wybory Prezydenta RP - 2010

Wybory Prezydenta RP odbędą się w niedzielę, 20 czerwca 2010 r. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 6.00 - 20.00. W Gdyni głosowanie odbywać się będzie w 120 lokalach. Ich wykaz znaleźć można na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wybory2/5027_.html. Lista opublikowana była także w „Ratuszu" nr 956 z 11 czerwca 2010 r.
W dniu 20 czerwca 2010 roku podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00.
W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 6.00 do 20.00 tylko na terenie miasta Gdyni.