957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Wykłady w ALO

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego LO w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zorganizowaliśmy inicjatywę pt. „Wykłady Jubileuszowe". W popularno - naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni podczas 10 spotkań w kolejnych miesiącach przybliżąją wybrane współczesne wyzwania dla nauki.

W najbliższym czasie:
1. „Gdynia - miasto z morza. Świadectwo kulturowe żeglarskiej stolicy Polski" dr Mariusz Kardas - Zastępca dyrektora Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - 22 czerwca 2010 r. godz. 10:00.

2. „Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska" prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej - 7 września 2010 r.

Serdecznie zapraszamy.