957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Zapisy do

Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Centrum Edukacji Twórczej MI-RO-RO zaprasza rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym na niesamowite spotkanie z książką dla dzieci: „Kolorami napisane czyli spotkanie z ilustracją". W programie atrakcje dla całej rodziny, dla rodziców i dla dzieci. Przegląd najnowszych książek dla dzieci, refleksja dotycząca współczesnej roli ilustracji w książce, możliwych form wykorzystania elementów graficznych w opowiadaniu historii dzieciom, zachęcaniu dziecka do sięgnięcia po literaturę dziecięcą lub kreacji swoich własnych historii inspirowanych sztuką wizualną/ilustracją. W programie również warsztaty artystyczne dla dzieci z wykorzystaniem ilustracji, stymulujące wyrażanie się za pomocą symboli.
Zajęcia odbędą sie 19 czerwca (sobota) o godzinie 11.00. Organizatorzy projektu: MI-RO-RO + niebanalna księgarnia internetowa AMBELUCJA. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 798 244 904 lub mailowo: algosambukus@yahoo.com.
***
MAXI KIDS w Gdyni, ul. Sieradzka 44 prowadzi nabór maluszków do grupy anglojęzycznej. W całej placówce max.15 dzieci, indywidualna opieka nad maluszkami oraz edukacja jezykowa m.in. metoda direct. Liczne progaramy autorskie a także podstawa programowa MEN. Duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Tylko do końca czerwca darmowe zajęcia. www.maxikids.com.pl
***
Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie zaprasza w czerwcu na Dni Otwarte oraz na bezpłatne zajęcia adaptacyjne w czasie wakacji. (Szczegóły telefonicznie.) Standardowo zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, karate, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapraszadzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5-6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Posiada salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 ogłasza zapisy na rok szkolny 2010/11. Oferujemy naukę w mało licznych klasach, zajęcia jednozmianowe (lekcje kończą się ok. godz. 13.30), opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła" (koszykówka, zajęcia teatralne, nauka gry na instrumentach, informatyczne, plastyczne i inne). W ramach wychowania fizycznego dzieci korzystają z zajęć na basenie. Dla uczniów klas pierwszych (6-latków) i zerówek oferujemy osobną świetlicę. Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00 lub telefonicznie: tel. 58 620 66 64, 58 661 52 50.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty co dwa tygodnie. CKU zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego r. szk. 2009/2010. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewni wszystkim szybki awans do matury. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok Liceum.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, 81-201 Gdynia, ul. Sambora 48, www.zschiegdynia.edupage.org prowadzi zapisy na rok szkolny 2010/2011 do następujących klas pierwszych: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik chłodnictwa i klimatyzacji. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 620 85 15 oraz na stronie szkoły: zschiegdynia.edupage.org.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (2 letnia nauka zawodu sprzedawca, 3 letnia nauka zawodu fryzjer). Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.
***
Przedszkole „Promyczek", Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4 - 5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl Zapraszamy również dzieci na zajęcia popołudniowe: plastyczne, j.angielski, rytmikę oraz dramę.
Zajęcia będą się odbywały w godz. od godz. 15.00 do 17.00 4 razy w tygodniu.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2010/2011. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Terminy: 28.06.2010 - 10.07.2010 r. i 6.09 - 18.09.2010 r. Codziennie trzy godziny lekcyjne. Poziomy: podstawowy, średni oraz konwersacja. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. Tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Chór Męski „DZWON KASZUBSKI" zaprasza entuzjastów śpiewu chóralnego, mężczyzn, niezależnie od wieku, do wstępowania w szeregi zespołu. Wykształcenie dyrygenta pozwala na opanowanie każdego repertuaru, zarówno kościelnego, świeckiego, muzyki rozrywkowej i operowej. Chór należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.Uczestniczy w uroczystościach państwowych, konkursach festiwalowych i zjazdach śpiewaczych. Siedziba chóru mieści się w Domu Katechetycznym przy parafii pw. św Jana Chrzciciela i św. Brata Alberta Chmielowskiego - Gdynia, ul.Chylońska 129 (vis a vis dworca SKM Gdynia Chylonia)
Próby odbywają się w czwartki (18.00-20.00). Kontakt: 58 663 01 42 kom. 505 480 851, 58 623 69 35 kom. 721 015 180, 58 664 44 56 kom. 517 922 886.
***
UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa zaprasza dzieci w wieku od 7­ do 14 lat na półkolonie żeglarskie w Gdyni, które rozpoczynają się od 28 czerwca 2010 r. Zajęcia odbywać się będą w godz od 8.00 do 17.00, z przerwą na obiad.
Kontakt: gaz@list.pl , tel. 502 582 450. Szczegóły na www.akademiazeglarstwa.com.pl.
***
Regularne marsze Nordic Walking odbywają się w Orłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni. Do udziału w zajęciach szczególnie zachęcane są osoby w wieku 55+.
Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.p 

ikona