957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Zjazd uczniów Liceum Morskiego

14.08.2010 r. odbędzie się VII Zjazd uczniów, kadry nauczycielskiej Liceum Morskiego i załogi m/s Edward Dembowski. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Miejsce uroczystości: Akademia Morska w Gdyni, aula im. T. Meissnera przy ul. Morskiej 83.

W programie: msza św. w intencji pracowników, nauczycieli, załogi m/s E. Dembowski oraz uczniów, koncelebrowana przez duszpasterza ludzi morza; przedstawienie wystawy „Liceum Morskie w Gdyni, pływająca szkoła na m/s E. Dembowski"; 100 - lecie Harcerstwa Polskiego, wspomnienie o Hufcu Gdańskim; wystąpienie zaproszonych gości, przemówienia okolicznościowe itd., zakończenie pierwszej części zjazdu; spotkanie uczestników zjazdu w Zielonej Tawernie; Klub Pokład u Sławka Łuby (III Rocznik Liceum Morskiego).
Kontakt: Jerzy Brodowski 58 629 66 76, 500 540 562.