958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Młodzi w Sejmie

W czerwcu br. na XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej i partnerów społecznych pod hasłem „Nasz samorząd uczniowski" uczestniczyło 460 młodych posłów reprezentujących samorządy uczniowskie z całej Polski. Oceny merytorycznej debaty i wniosków nt. samorządności szkolnej, a następnie rekrutacji na tej podstawie uczniów-posłów dokonano centralnie w Warszawie przez komisję w MEN. Wielkim wyróżnieniem było wybranie do reprezentacji naszego województwa w tej kadencji sejmu trzech uczniów z Gdyni. Byli to Martyna Przybyłowicz, Rafał Żukowicz, Karolina Pszczółka wszyscy z I Akademickiego LO w Gdyni. W obradach wzięli udział marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.