958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Program dla sprawców przemocy w rodzinie

Od 2007 roku w MOPS w Gdyni prowadzony jest program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych. Program potrwa do końca roku. Są jeszcze wolne miejsca.
Program ma pomóc sprawcom w zaprzestaniu przemocy. Ma kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, spowodować branie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Osoby mogą zgłaszać się do programu dobrowolnie lub za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów czy też przez sąd.
Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu. Są to 3 - godzinne sesje w grupie około 6 - 10 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobywają umiejętności jak nie stosować przemocy, trenują umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Program jest realizowany przez Zespół Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65. Konsultacje i spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 - 19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul Grabowo 2, pokój 45. Kontakt telefoniczny pod numerem 662 72 80 05. W poniedziałki w godz. 15.00 - 21.00 i w piątki w godz. 9.00 - 21.00. Potencjalni chętni nie powinni martwić się kosztami połączenia - wystarczy zgłosić się pod podany numer, a specjalista prowadzący program na pewno oddzwoni.