958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Termomodernizacja budynków szkolnych

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt ten, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 29.04.2010 r. między Zarządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miasta Gdyni, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 982 326,33 zł. Łączna wartość projektu to 13 392 216 zł.

W 2010 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków: X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV 58, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192, Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33, IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 188 oraz Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194. W zależności od obiektu wykonywane będą prace w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji systemów grzewczych.

W pozostałych czterech obiektach tj. Szkoła Podstawowa nr 35 przy ul. Uczniowskiej nr 1, Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Unruga 88, Gimnazjum nr 1 przy ul. 10 Lutego 26, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Legionów 27 prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2011 roku. Budynki ww. szkół otrzymają nową elewację podnoszącą estetykę otoczenia. Dodatkowo we wszystkich szkołach objętych projektem przeprowadzona zostanie kampania informacyjno - edukacyjna wśród dzieci i młodzieży mająca na celu kształtowanie pro-ekologicznych postaw i właściwych nawyków w zakresie użytkowania zainstalowanych urządzeń grzewczych i okien.

Warto przypomnieć, że w latach 2007 - 2008 przy wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego kompleksową termomodernizacją zostało objętych siedem budynków szkolnych na terenie Gdyni (łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 14 mln zł).