958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

W sprawie korytarza Bałtyk - Adriatyk

Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego, podpisali "List intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce".
Inicjatywa ta ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej, w tym portów w Gdyni i Gdańsku a następnie handlu i turystyki w osi pólnoc-południe: Skandynawia-Polska-kraje Europy Środkowej i Południowej.
Uroczystość odbyła sie po konferencji "Korytarz Bałtyk-Adriatyk", zorganizowanej w Gdyni w dniu 23 czerwca (w wieżowcu "Sea Towers") przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej i Urząd Marszałkowski . Konferencja i podpisanie "Listu intencyjnego" służą realizacji projektu: "Oś Północ-Południe" (South-North Axis), w którym uczestniczą SMAB i Zarząd Morskiego Portu Gdynia.
Równoczesnie, prezesi współpracujacych ze sobą zwiazków miast: Andrzej Bojanowski (Związek Miast i Gmin Morskich), Tomasz Sowiński (Zwiazek Miast Nadwiślańskich), Andrzej Stanuch (Pomorskie Stowarzyszenie dla Budowuy Autostrady A-1) i Wojciech Szczurek (SMAB) podpisali wspólne wystapienie do premiera Rządu RP o opracowanie "Planu rozwoju strefy korytarza Północ-Południe w latach 2013-2010". Podpisano też porozumienie pomiędzy SMAB a organizacją "Baltic Link" w Szwecji (reprezentowaną przez prezesa Tommy Olsona z Karlskrony), w sprawie nadania trasie Goeteborg - Karlskrona - Gdynia statusu drogi europejskiej (E).
W konferencji i w uroczystości podpisania w/w dokumentów uczestniczył m. in. przedwodniczący Komitetu Sterującego VI Korytarza Transportowego - p. Wojciech Żarnoch i p. Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. W Urzędzie Miasta sprawy będące przedmiotem współpracy w osi północ-południe koordynuje Biuro Rozwoju Miasta.