958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Zapisy do...

Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Ponadto placówka dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4-5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl Zapraszamy również dzieci na zajęcia popołudniowe: plastyczne, j.angielski, rytmikę oraz dramę. Zajęcia będą się odbywały w godz. od 15.00 do 17.00 4 razy w tygodniu.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat na bezpłatne zajęcia adaptacyjne w czasie wakacji (szczegóły i zapisy telefonicznie.) Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, karate, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl
***
Szkoła Artystyczna ARTIG prowadzi zapisy dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne w roku 2010 - 2011. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15, Cisowa, ul. Lniana 20. Iwona Guberska tel. 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, www.artig.com.pl.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - szkoła zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Praktykę można poszukać samodzielnie lub pomagamy w jej znalezieniu. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz - tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz -zbrojarz, posadzkarz.
Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2010/2011. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie-Rozwój Edycja III" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18-24 lat, nie uczące się, nie pracujące, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu: Treningi i warsztaty psychologiczne - 5 godz.; Indywidualne konsultacje z psychologiem - 2 godz./osobę; Warsztaty doradztwa zawodowego - 20 godz.; Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym - 2 godz./osobę; Zajęcia z prawnikiem - 5 godz.; Kurs przedsiębiorczości - 30 godz.; Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL - 120 godz.; Kursy języków obcych - 60 godz.; Szkolenia zawodowe (np. spawacza, magazyniera, makijażu itp.) - 150 godz.; Kurs prawa jazdy
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Certyfikat po każdym ukończonym module szkoleniowym.
III. Zgłoszenia osobiście do 30 czerwca w siedzibie Hufca Pracy, Gdynia, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, nr tel. 58 661 30 26. Liczba miejsc ograniczona!
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 30 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. 58 698 98 53, 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się: 1 i 6 września w godz. 16.00 - 17.30.
***
Akademia Nauki zaprasza licealistów, studentów i dorosłych na „Wakacyjne kursy szybkiego czytania i rozwoju intelektu". Gdynia, ul. Świętojańska 59/3, tel. 58 714 38 77, 502 471 702, e-mail: gdynia@akademianauki.pl, www.akademianauki.pl
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Terminy: 28.06.10 - 10.07.10. i 6.09 - 18.09.10. Codziennie trzy godziny lekcyjne. Poziomy: podstawowy, średni oraz konwersacja. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Masz szansę nadrobić braki w nauce języka angielskiego. Doświadczony lektor pomoże rozwiązać Twoje problemy związane z nauką tego języka. Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat na bezpłatne zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na rok szkolny 2010/2011.O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod nr tel: 58 698 63 02; 698 86 18.
***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza uczniów w wieku 10 - 18 lat na bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego w roku szkolnym 2010/2011. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod nr tel: 58 698 63 02; 698 86 18.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego r. szk. 2009/2010. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewni wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok Liceum.