Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
959 (559) 2010-07-02 - 2010-07-08

Zapisy do

MAXI KIDS w Gdyni, ul. Sieradzka 44, prowadzi nabór maluszków do grupy anglojęzycznej. W placówce max.15 dzieci, edukacja językowa m.in. metoda direct. Liczne programy autorskie a także podstawa programowa MEN. Duży ogród i plac zabaw. www.maxikids.com.pl
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór uczniów 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szkoła ma możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Zapewnia dzieciom bezpieczną naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Szkoła uczestniczy w programie „Radosna szkoła". Informacje pod nr tel.: 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./ fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: - technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i w soboty co 2 tygodnie. Słuchacze uczestniczą w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych ( min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Placówka zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie /wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co dwa tygodnie. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego r. szk. 2009/2010. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1. rok, 2. rok Liceum.
***
Językowy Klub Seniora - spotkania językowe dla Seniorów. Poznanie języka obcego i kultury krajów anglojęzycznych. Informacje i zapisy: Akademia Językowa, Gdynia, ul. Świętojańska 23/2 (I piętro), tel. 58 781 57 80, e-mail: biuro@aj.edu.pl, www.aj.edu.pl.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65 tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - szkoła zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Praktykę można poszukać samodzielnie lub pomagamy w jej znalezieniu. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz- tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Tak więc pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl
***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni ogłasza nabór na studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) i podyplomowe na rok akademicki 2010/2011. Nabór na studia licencjackie pedagogika, filologia, kulturoznawstwo, socjologia, oraz studia podyplomowe. Bliższe informacje PWSH w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10, tel. 58 62 30 922 wew. 116, 126 www.pwsh.edu.pl, www.pwsh.edu.pl/rekrutacja.
***
Regularne marsze Nordic Walking odbywające się w Orłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni. Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.pl
***
Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski „DZWON KASZUBSKI" zaprasza mężczyzn, niezależnie od wieku, do wstępowania w szeregi zespołu. Zespół posiada w swoim repertuarze pieśni, które zadowolą zarówno ludzi młodych jak i „starszą młodzież". Należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.Uczestniczy w uroczystościach państwowych, konkursach festiwalowych i zjazdach śpiewaczych. Siedziba mieści się w Domu Katechetycznym przy parafii pw. św Jana Chrzciciela i św. Brata Alberta Chmielowskiego - Gdynia, ul. Chylońska 129 (vis a vis dworca SKM Gdynia Chylonia). Zespół powstał w 1931 roku i ma wielkie tradycje w prawie 80-cio letniej działalności. Próby odbywają się w czwartki (godz. 18.00 - 20.00).
Kontakt: 58 663 01 42, kom. 505 480 851, 58 623 69 35, kom. 721 015 180, 58 664 44 56 kom. 517 922 886.