960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

„Ratusz” na urlopie

Drodzy czytelnicy! Informujemy o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Numer 962 ukaże się z datą 23 lipca 2010 r. - 5 sierpnia 2010 r.
Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmować będziemy do 16 lipca 2010 r. do godz. 16.00.  

ikona