960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Dla Seniorów

Fundacja „Słoneczna Jesień" w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie „Rytm szczęścia" współfinansowanym przez Gminę Miasta Gdynia. Projekt zakłada prowadzenie warsztatów tanecznych zakończonych pokazem. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 55 roku życia, które pragną tanecznie spędzić czas. Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny z Krystyną Piech tel. kom. 602 389 735 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 do dnia 25 lipca 2010 r.
Po naborze uczestników do projektu, we wrześniu nastąpi spotkanie organizacyjne, miejsce i termin spotkania zostaną podane zainteresowanym telefonicznie.