Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Miasto mojej młodości - po francusku

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej w Gdyni ogłasiło konkurs fotograficzny dla młodzieży w ramach projektu GDYNIA VILLE DE MA JEUNESSE - przygotowanie i edycja informatora turystycznego w języku francuskim.
Twórcami informatora będzie młodzież.
Pierwszy etap - konkurs fotograficzny w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum, polegający na przedstawieniu dowolnie wybranej dzielnicy Gdyni.
Uczestnicy przedstawiają 7-9 zdjęć formatu 13x18 cm, kolorowych lub czarno-białych ilustrujących jedną z dzielnic: zabytki, najważniejsze i urokliwe miejsca, życie codzienne jej mieszkańców, portrety, ciekawe wydarzenia. Do zdjęć należy dołączyć informację nt. dzielnicy - jedna strona A4- po polsku lub po francusku.
Drugi etap - Przygotowanie i edycja informatora GDYNIA, VILLE DE MA JEUNESSE.
Zdjęcia i teksty należy dostarczyć do TPPF, ul. Starowiejska 54/4 w dniu 18 września 2010 r. (sobota) na spotkaniu uczestników z organizatorami konkursu. Na spotkaniu zostanie powołane (wśród uczestników konkursu fotograficznego) Kolegium Redakcyjne Informatora i ustalone zostaną zadania drugiego etapu.
Ogłoszenie listy laureatów konkursu fotograficznego - 25 września br.
TPPF Gdynia ul. Starowiejska 54/4 tel. 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), www.tppfgdynia.pl, tppfgdynia@poczta.onet.pl.