960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Podziękowania

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni działające na terenie miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni OBO.5022-11/2010 informuje, że w dniach 23.04 - 25.04.2010 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną, w wyniku której uzyskano łączną kwotę: 5.080,77 (pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem złotych). Zbiórkę urządzono na terenie hipermarketu TESCO na Karwinach. Celem było dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjum na Światowe Finały Konkursu Odyseja Umysłu. Konkurs odbył się w dniach 26-29.05.2010 r. w Stanach Zjednoczonych w stanie Michigan. Na 800 drużyn z całego świata, Polskę reprezentowało 10, wśród nich młodzież z Gimnazjum na 10. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Państwa pomoc. Zbiórka publiczna, w której uczestniczyli uczniowie wraz ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami pozwoliła obniżyć koszty tego wyjazdu. Z uzyskanych podczas zbiórki publicznej pieniędzy dofinansowano przede wszystkim akredytację naszej drużyny na Światowe Finały Odysei Umysłu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu zbiórki publicznej wszystkim osobom, które współuczestniczyły w projekcie. Najwyższe słowa podziękowania przekazujemy darczyńcom, którzy ofiarowali pieniądze na cel jakim był wyjazd uczniów, a także pracownikom Hipermarketu TESCO.
***
Zespół Pracy Socjalnej Dąbrowa Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań z terapeutami z Fundacji Dogtor w czerwcu 2010 roku. Podziękowania kierujemy do pracowników Fundacji Dogtor oraz Dyrekcji Zespołu Szkół nr 10 na Karwinach ul. Staffa 10 i Dyrekcji Zespołu Szkół nr 14 na Dąbrowie, ul. Nagietkowa 73.
***
Zespół Pracy Socjalnej ORŁOWO Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sponsorowanie Pikniku Rodzinnego, który odbył się 26.06.2010 roku na Kolibkach, w ramach ogólnopolskiej akcji Czerwiec Aktywnych Społeczności następującym instytucjom i firmom: Dyrekcji i Pedagog Monice Jastrzębskiej z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni - Orłowie; Klubowi 8 Wspaniałych z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni - Orłowie; Piekarni - Cukierni Jacek Lewandowski z Rumi; Małgorzacie Strzałkowskiej SAM „13-STKA" Gdynia, Pl. Górnośląski 9-11; firmie S. Pozański FH BAST Gdynia, Pl. Górnośląski, box 34; Magdalenie Koźmińskiej ITKO, ul. Lidzka 23.