960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godzinach 18.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby rady, ul. Lniana 19, tel. 58 664 35 51 w każdą środę i czwartek w godz.12.00 - 19.00. W związku z okresem urlopowym w okresie lipiec - sierpień zostają zawieszone dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Więcej informacji na www.gdynia-cisowa.info.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w miesiącach lipiec i sierpień 2010 r. zawiesza się dyżury radnych i Straży Miejskiej. Radni zapraszają we wrzesniu: 1.09.2010 r. w godz. 17.00 - 18.00 dyżur będzie pełnił radny - Ireneusz Ciecierski. Dyżur radnej miasta Ewy Krym - ostatni piątek miesiąca godz. 11.30 - 12.30 w Szkole Podstawowej nr 40.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do biura Rady w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Jowisza 60 (tel. 58 621 40 29) w każdy wtorek, środę i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. W każdą 3 albo 4 środę miesiąca dyżur pełni rewirowy Straży Miejskiej Jarosław Klein. Kontakt e-mailowy: rada.chwarzno@gdynia.pl
***
Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w piątki 8.00 -14.00 oraz na dyżury radnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30. Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) dyżury radnych zostają zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 w miesiącach lipcu i sierpniu w każdy czwartek w godz. 17.30 - 18.30 dyżur pełni wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Zenon Roda, a w każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców o dyżurach radnych w biurze Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsudskiego 18, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżuruje przewodniczący Rady M. Bodziński i przedstawiciele Straży Miejskiej. Radni dyżurują w godz.17.00 - 18.00 w każdy poniedziałek.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2010 roku dyżury radnych dzielnicy oraz radnego Miasta Sławomira Kwiatkowskiego zostają zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców od września br.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że w okresie wakacyjnym zawiesza dyżury radnych wraz ze strażnikami miejskimi.Wszystkie problemy mieszkańcy mogą zgłaszać w biurze Rady Dzielnicy, które jest czynne w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00, telefon 58 664 62 70. Adres internetowy - rada.malykack@gdynia.pl. Aktualne informacje na temat działalności Rady Dzielnicy można uzyskać na stronie internetowej www.malykack.miasto.gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zostają zawieszone. Na ponowne dyżury zapraszamy mieszkańców w poniedziałek 6 września 2010 roku.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest w: poniedziałek w godz. 8.00 - 13.00, wtorek w godz. 13.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 - 12.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że dyżury radnych, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz porady prawne zostają zawieszone na okres wakacji, tj. miesiąca lipca i sierpnia br. Biuro Rady Dzielnicy Orłowo w dniach 12 - 23.07.2010 r. będzie nieczynne z powodu urlopu.
Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że siedziba biura rady dzielnicy mieści się w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64. Biuro czynne jest w poniedz. w godz.14.00 - 20.00, wtorki w godz. 8.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 16.00 - 20.00. Kontakt z radnymi za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Również w każdy wtorek w godz.10.00 - 12.00 w świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo, ul. Czeremchowa 1, pok. nr 39, tel. 58 664 56 21, informuje, iż w miesiącu lipcu i sierpniu 2010 r. radni, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej nie pełnią dyżurów.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że w związku z wakacjami radni wykorzystują przerwę urlopową w terminie do 22 sierpnia 2010 r. Przerwa urlopowa w pracy Biura Rady Dzielnicy w dniach: 12 lipca - 5 sierpnia 2010 r.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich.
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia strony internetowej rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że w miesiącu lipcu nastąpi przerwa urlopowa i dyżury radnych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracownika MOPS będą zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają w miesiącu sierpniu. W miesiącu lipcu biuro Rady Dzielnicy jest nieczynne.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę od 9.00 - 16.00 tel.58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl.
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy trzeci wtorek miesiąca dyżur pełni przewodniczący rady dzielnicy Dariusz Pyż. W pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie dzielnicy pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że Przewodniczący Jerzy Dolata dyżuruje we wtorek w godz. 17.00 - 18.00. Wiceprzewodniczący Józef Bela dyżuruje w środy w godz. 16.30 - 17.30. Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Czynne jest we wtorek i środę w godz. 11.00 - 18.00. 

ikona