Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Test na solidarność

Urząd Miasta Gdyni przyłączył się do akcji Fundacji Centrum Solidarności „Test na solidarność", 30 000 pocztówek na 30-lecie „Solidarności". Wystarczy do 31 lipca br. wypełnić jedną ze specjalnie zaprojektowanych pocztówek, które znajdują się na stole przy Kancelarii Ogólnej na parterze gdyńskiego magistratu (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i wrzucić ją do kartonowej skrzynki. Każda kartka, która zawiera kompletnie dane osobowe, weźmie udział w losowaniu połączonym z finałem akcji. Autor wylosowanej pocztówki spotka się z Lechem Wałęsą w Gdańsku. „Test na solidarność" to akcja społeczna mająca na celu promowanie solidarności jako wartości uniwersalnej. Projekt jest realizowany z okazji obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Akcja polega na międzynarodowej dystrybucji pocztówek zaprojektowanych przez fundację, które po wypełnieniu wrócą do niej drogą pocztową.
Wypełniając pocztówkę należy odpowiedzieć na pytanie: Czym dla Ciebie jest solidarność jako wartość? lub po prostu wysłać pozdrowienia. Kartki można również wypełniać na stronie internetowej: http://www.test.fcs.org.pl/. Każda pocztówka to 1 zł przekazany na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na edukację mieszkańców Afganistanu.
W akcji może wziąć udział każdy, kto ukończył 13 rok życia. W przypadku osób poniżej tego wieku wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Finał odbędzie się w sierpniu i wrześniu 2010 r.
Więcej informacji oraz regulamin akcji znajdują się na stronie internetowej: http://www.test.fcs.org.pl/.