960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Unijne środki dla Gdyńskiego Centrum Onkologii

6 lipca 2010 r. w Gdyńskim Centrum Onkologii odbyła się uroczystość podpisania umowy na rozbudowę części zabiegowej tej placówki oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Wzięli w niej udział m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Irena Erecińska-Siwy, dyrektor Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.
W 75% (ponad 46 mln zł) inwestycja finansowana będzie z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej łączna kwota to ponad 61 mln zł. Inwestycja będzie realizowana od lipca 2010 r. do września 2013 r.
Część zabiegowa Gdyńskiego Centrum Onkologii zostanie rozbudowana, a następnie wyposażona w niezbędny sprzęt i specjalistyczną aparaturę.
Projekt przewiduje także przeprowadzenie programu profilaktycznego o zasięgu regionalnym. Jego celem jest rozwój specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych oraz wzmocnienie ośrodka medycznego o znaczeniu regionalnym, jakim jest Gdyńskie Centrum Onkologii działające przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.