960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

W sprawie korytarza Bałtyk - Adriatyk

Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego, podpisali „List intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce".
Inicjatywa ta ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej, w tym portów w Gdyni i Gdańsku a następnie handlu i turystyki w osi pólnoc-południe: Skandynawia - Polska - kraje Europy Środkowej i Południowej. Uroczystość odbyła sie po konferencji „Korytarz Bałtyk-Adriatyk", zorganizowanej w Gdyni 23 czerwca br. przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej i Urząd Marszałkowski . Konferencja i podpisanie „Listu intencyjnego" służą realizacji projektu: „Oś Północ-Południe" (South-North Axis), w którym uczestniczą SMAB i Zarząd Morskiego Portu Gdynia.
Równocześnie, prezesi współpracujacych ze sobą związków miast podpisali wspólne wystąpienie do premiera Rządu RP o opracowanie „Planu rozwoju strefy korytarza Północ - Południe w latach 2013-2010". Podpisano też porozumienie pomiędzy SMAB a organizacją „Baltic Link" w Szwecji (reprezentowaną przez prezesa Tommy Olsona z Karlskrony), w sprawie nadania trasie Göteborg - Karlskrona - Gdynia statusu drogi europejskiej (E).
W konferencji i w uroczystości podpisania w/w dokumentów uczestniczył m. in. przedwodniczący Komitetu Sterującego VI Korytarza Transportowego - Wojciech Żarnoch i Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. W Urzędzie Miasta sprawy będące przedmiotem współpracy w osi północ - południe koordynuje Biuro Rozwoju Miasta.