960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Zapisy do...

MAXI KIDS w Gdyni, ul. Sieradzka 44, prowadzi nabór maluszków do grupy anglojęzycznej. Liczba miejsc ograniczona. W całej placówce max.15 dzieci. Duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Tel. 661 777 155, www.maxikids.com.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni Obłużu prowadzi nabór uczniów 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szkoła oferuje naukę w mało licznych klasach, mamy możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Szkoła uczestniczy w programie „Radosna szkoła". Informacje pod nr tel.: 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka szkoła dla dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 - letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zapraszamy także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/ wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co dwa tygodnie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego roku szkolnego 2009/2010. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok Liceum.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e - mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2 - letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik obsługi turystycznej; technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, 81-346, tel. 58 620 81 17, fax 58 661 43 71 ogłasza nabór na następujące kierunki kształcenia: opiekunka dziecięca - 2 lata; opiekun medyczny - 1 rok; ratownik medyczny - 2 lata; technik masażysta - 2 lata; technik usług kosmetycznych - 2 lata; asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok; opiekunka środowiskowa - 1 rok; opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata;.
Szkoła jest bezpłatna.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2010/2011. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Również na kursy nauki obsługi komputera.
Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi nabór dzieci w wieku 2,5 - 6 lat do swojej placówki w Gdyni - Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Zajęcia obejmują: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka wyposażona jest w salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81 www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dzieci z Niepełnosprawnościami przy SOSW nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13, informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/11. Przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnościami potwierdzonymi orzeczeniami (oprócz niepełnosprawności intelektualnej). Informacja telefoniczna 58 621 95 10.
***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni ogłasza nabór na studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) i podyplomowe na rok akademicki 2010/2011. Nabór na studia licencjackie pedagogika, filologia, kulturoznawstwo, socjologia, oraz studia podyplomowe. Bliższe informacje PWSH w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10, tel. 58 623 09 22 wew. 116, 126 www.pwsh.edu.pl, www.pwsh.edu.pl/rekrutacja.
***
Yacht Klub Polski Gdynia zaprasza gdyńską młodzież w wieku 14-15 lat do wyczynowego uprawiania żeglarstwa w klasach dwuosobowych. Chętnych prosimy o wstepne zgłoszenia na adres e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl
***
Szkoła Artystyczna ARTIG przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne w roku 2010/2011. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska tel. 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, www.artig.com.pl.
***
Regularne marsze Nordic Walking odbywające się w Orłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni. Do udziału w zajęciach szczególnie zachęcamy osoby w wieku 55+. Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.pl
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Oferujemy niskie ceny. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Tak więc pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona!
Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 30 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. 58 698 98 53, 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się: 1 i 6 września w godz. 16.00 - 17.30. 

ikona