962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

„Gdynia w kwiatach” - zgłoszenia tylko do 31.07 br.

Już po raz szesnasty Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach przysparzają urody naszemu miastu. Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 1300 zł brutto (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 340 zł brutto.
Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Termin składania zgłoszeń - kuponów upływa 31 lipca 2010 r.


"Gdynia w kwiatach" - regulamin i kupon konkursowy

Do konkursu „Gdynia w kwiatach" włączyła się także Rada Dzielnicy Działki Leśne. Pragnąc zachęcić mieszkańców do aktywności na rzecz poprawy estetyki dzielnicy przyzna dodatkowe nagrody w ramach konkursu „Gdynia w kwiatach" ogłoszonego przez Prezydenta Miasta. Będą one przyznane za upiększenie bezpośredniego otoczenia domu, podwórka, zieleńca itp. Rada planuje nagrody pieniężne w wysokości (brutto): I - 500 zł, II - 300 zł, III - 200 zł. Kupony konkursowe z „Ratusza" wraz ze zdjęciami można składać w redakcji „Ratusza" w UM (pokój 202).