962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Chwarzno - Wiczlino konkursowo i kwieciście

1. Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino ogłasza kolejną edycję konkursu „Chwarzno-Wiczlino w kwiatach 2010".
2. Celem konkursu jest nagrodzenie starań mieszkańców wyjątkowo dbających o piękne otoczenie swojej posesji, a co za tym idzie i całej dzielnicy.
3. Nagrody będą przyznane mieszkańcom dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zgłoszonym do konkursu „Chwarzno-Wiczlino w kwiatach 2010. Z ubiegania się o nagrody wyłącza się radnych dzielnicy i członków ich najbliższych rodzin.
4. Rada Dzielnicy planuje przyznać nagrody pieniężne o łącznej wartości 1 500 zł (brutto):
I nagroda - 800 zł
II nagroda - 400 zł
III nagroda - 300 zł
5. Rada Dzielnicy zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i ich wysokości, a także wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
6. Jury konkursu stanowi trzech radnych dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
7. Wszystkie zgłoszone do konkursu posesje zostaną ocenione przez Komisję konkursową do końca sierpnia 2010.
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do siedziby Rady Dzielnicy - SP 48, ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia (w kopertach), lub e-mailem na adres: rada.chwarzno@gdynia.pl, dołączając 2-3 zdjęcia otoczenia domu oraz ogrodu.
9. W zgłoszeniu pod tytułem - konkurs „Chwarzno-Wiczlino w kwiatach 2010", należy podać - nazwisko, adres i telefon kontaktowy.
10. Wyniki konkursu będą ogłoszone na początku września w „Ratuszu" oraz na stronie internetowej Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.
11. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne na pikniku „Dary ziemi" we wrześniu 2010 roku w Parku Kolibki.

ikona