962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Gdynia pyta turystów

Od 19 lipca turyści, a także goście przybywający do Gdyni w celach zawodowych, biznesowych mogą wypełnić ankietę badającą ich zadowolenie z pobytu w naszym mieście. Swoją opinię mogą wyrazić również gdynianie.
Badanie będzie trwało cały rok - do lipca 2011 r. Ankieta dostępna jest online na stronach:
- Urzędu Miasta Gdyni - www.gdynia.pl
- Agencji Rozwoju Gdyni - www.arg.gdynia.pl
- firmy IRS Consult AG - autora ankiety - www.irs-consult.de
oraz na stronie: https://www.webropol.com/P.aspx?id=435528&cid=74471055 .
Ankieta składa się z ok. 40 krótkich pytań. Dotyczą m.in. usług gastronomicznych i noclegowych, atrakcji turystycznych i imprez zorganizowanych w Gdyni, a także skojarzeń z miastem.
Celem badania jest przede wszystkim zebranie informacji, opinii, doświadczeń i wypowiedzi turystów na temat ich wrażeń z pobytu w mieście oraz podjęcie działań przyczyniających się do podnoszenia poziomu obsługi zarówno turysty, jak i mieszkańca Gdyni.
W ubiegłym roku przeprowadzono podobne badanie, ale dotyczyło ono tylko okresu wakacyjnego. Tymczasem jak wiadomo Gdynia jest atrakcyjna i odwiedzana przez turystów przez cały rok.
Zapraszamy wszystkie osoby, które są aktualnie, były i będą w Gdyni, do wyrażenia swojej opinii.

***

To nie jedyne badanie opinii, do którego aktualnie Gdynia zaprasza turystów.
W ramach projektu INTERFACE w lipcu i sierpniu przeprowadzana jest anonimowa ankieta, dotycząca potrzeb pasażerów podróżujących liniami promowymi Stena Line, na trasie Gdynia - Karlskrona.
Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. charakteru podróży, środków komunikacji użytych do dotarcia na terminal promowy, atrakcji na promie oraz stanu przygotowania terminalu i promu do obsługi pasażerskiej.
Ankiety dostępne są w Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) oraz w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy al. Jana Pawła II 1 (tzw. „kurza stopka"), a także w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (także budynek PLO, pokój 105) w godzinach pracy, jak również w budynku terminalu promowego. W godzinach porannych odejścia promu Stena Baltica ankieterzy przeprowadzają badania wśród osób oczekujących wejścia na pokład.
Wyniki i wnioski z obu ankiet pozwolą usprawnić system obsługi turystów w Gdyni.