962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Zapisy do...

Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6, zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4 - 5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski, opiekę logopedy. Zapisy i informacje pod nr tel. 508-878-701, www.promyczekgdynia.pl
Przedszkole PROMYCZEK w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci z innych placówek przedszkolnych, nieczynnych w czasie wakacji.

***

MAXI KIDS w Gdyni, ul. Sieradzka 44, prowadzi nabór maluszków do grupy żłobkowej anglojęzycznej. Liczba miejsc ograniczona. W całej placówce max.15 dzieci. Duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Tel. 661 777 155, www.maxikids.com.pl
***

Punkt Opieki nad Dzieckiem „TABALUGA" rozpoczyna swoją działalność od 31 lipca br. Zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Kontakt: Gdynia Witomino, ul. Poprzeczna 6/2, tel. 606 690 031. Strona internetowa: http://tabaluga.bo.pl/
***

Muzyczna Przygoda Malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m.in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, (Przedszkole Amerykańskie) zaprasza na bezpłatne zajęcia adaptacyjne w czasie wakacji. Szczegóły i zapisy telefonicznie. Standardowo zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, karate, edukacja teatralna, warsztaty linarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 0 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***

Gdyńska Szkoła Artystyczna Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 15, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska tel. 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, www.artig.com.pl.
***

Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2010/2011. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57, informuje, że do 31 sierpnia trwa rekrutacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów i techników do 2-letniej, dziennej, młodzieżowej, bezpłatnej Policealnej Szkoły nr 4, kształcącej w zawodzie technik ekonomista. Nauka w szkole trwa 4 semestry, zapewnia naukę 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego, praktyki w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Hiszpania), współpracę z biurami rachunkowymi, urzędami skarbowymi, bankami.
Po 4 semestrach przeprowadzony jest zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, dający certyfikat zatrudnienia w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 58 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***

Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka szkoła dla dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Szkoła zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2- letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie /wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Zaprasza także wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego r. szk. 2009/2010. Można także uzupełnić naukę mając ukończony 1 rok, 2 rok liceum.
***

„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zapraszamy również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***

Regularne marsze Nordic Walking. Do udziału w zajęciach szczególnie zachęcamy osoby w wieku 55+. Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.pl
***

„Szczęśliwa Rodzina" zaprasza wszystkich Rodziców i Opiekunów, którzy chcą poznać nowe metody wychowawcze na bezpłatny warsztat pt.: „Jak nakłonić dziecko do współpracy, tak żeby słuchało co się do niego mówi". Zajęcia odbywają się w wynajmowanych salach gdyńskich szkół.
Zgłoszenia należy przesyłać telefonicznie pod nr: 517 430 083, mailowo: biuro@szczesliwa-rodzina.pl lub za pośrednictwem: www.szczesliwa-rodzina.pl do dnia 18.08.2010 r.
***

Gdyńskie Centrum Kształcenia - Zaoczne Ogólnokształcące Licea dla dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192, tel.: (58) 663 73 04, tel. kom.: 666 856 410, prowadzi nabór, do wszystkich klas, absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.