963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

Fundusz stypendialny

W roku 2010 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dalszym ciągu realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Jego celem jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych. Fundusz Stypendialny adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4.0, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną, i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami.
Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1% na rzecz OPP), z wpłat i darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy administracji samorządowej i rządowej. W ubiegłym roku (2009/2010) przyznano stypendia dla 10 osób. Wybrane osoby to studenci uczelni wyższych z terenu całej Polski. Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem Stypendialnym proszone są o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z wytycznymi regulaminu (wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce akcje charytatywne - fundusz stypendialny oraz w aktualnościach na stronie głównej). Osoby ubiegające się o stypendium składają do dnia 15 października 2010 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126, z dopiskiem: Fundusz Stypendialny. Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz 58 624 98 76. 

ikona