963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

SGW po urlopie

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych wznawia, po przerwie urlopowej, swoją działalność.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 14.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 23/31.
Informacje o Stowarzyszeniu: http://www.sgw.com.pl/ 

ikona