964 (564) 2010-08-13 - 2010-08-19

Ogłoszenia

Zespół Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10,
poszukuje dostawców artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej
(podział na V grup towarowych) w trybie zapytania o cenę.
Zainteresowane firmy mogą odbierać formularz cenowy osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.
Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2010 roku w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga 8, dz. nr 45 km.105 o pow. 47 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 6.08.2010 r. do dnia 26.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2010 roku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie Miasta Gdyni wybrana została oferta:
„Stowarzyszenia RAZEM",
81-200 Gdynia, ul. Leszczynki 177.
Wysokość zabezpieczonej dotacji na realizację w/w zadania wynosi do 120000 zł w 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, dz. nr 383/13 km. 20 o pow. 80 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 3.08.2010 r. do dnia 23.08.2010 r.