964 (564) 2010-08-13 - 2010-08-19

Zapisy do...

CET MI-RO-RO, ul. Morska 139/1, przyjmuje dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat do grupy żłobkowej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.miroro.pl lub pod numerem telefonu: 798 244 904.
***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat na bezpłatne zajęcia adaptacyjne w czasie wakacji (szczegóły i zapisy telefonicznie 517 195 596). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, karate, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, www.magiczny-zamek.pl.
***
Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4 - 5-latków. Czesne od 350 zł/m-c. W ramach czesnego zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski, opiekę logopedy. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl
Przedszkole PROMYCZEK w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci z innych placówek przedszkolnych, nieczynnych w czasie wakacji.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 oraz w Gdyni Witomino przy ul. Słonecznej 49. W programie zajęć m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 informuje, że do 31 sierpnia 2010 r. trwa rekrutacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów i techników, do 2-letniej, dziennej, młodzieżowej, bezpłatnej Policealnej Szkoły nr 4, kształcącej w zawodzie technik ekonomista. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w kraju i za granicą (udział w programie Leonardo da Vinci umożliwiającym odbycie praktyki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii).
Nauka trwa 4 semestry (ukończenie każdego semestru warunkuje promocję). Dobra lokalizacja (SKM, autobus, trolejbus). Nauka 2 języków obcych: j. angielski (w tym zawodowy), j. niemiecki. Po 4 semestrach odbywa się zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 58 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22, przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum Budowlanego o 4- letnim cyklu nauczania - edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - zapewniamy naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz- tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, gdyńskich szkół. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach:
- technik obsługi turystycznej;
- technik rachunkowości;
- technik administracji;
- technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka szkoła dla dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Placówka zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Naukę można kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego r. szk. 2009/2010. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok Liceum.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, fax. 58 661 43 71 ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 na następujące kierunki kształcenia:
- opiekunka dziecięca - 2 lata;
- opiekun medyczny - 1 rok;
- ratownik medyczny - 2 lata;
- technik masażysta - 2 lata;
- technik usług kosmetycznych - 2 lata;
- asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok;
- opiekunka środowiskowa - 1 rok;
- opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata.
Szkoła jest bezpłatna.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zapisy na kursy roczne od września 2010 r. Również kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 30 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. 58 698 98 53, 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132, odbędą się: 1 i 6 września w godz. 16.00 - 17.30.