965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Konkurs fotograficzny dla młodzieży

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej w Gdyni ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży w ramach projektu GDYNIAVILLE DE MA JEUNESSE przygotowanie i edycja informatora turystycznego w języku francuskim. Twórcami informatora będzie młodzież. Pierwszy etap - konkurs fotograficzny w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjum i liceum polegający na przedstawieniu dowolnie wybranej dzielnicy Gdyni. Uczestnicy przedstawiają 7 - 9 zdjęć formatu 13x18 cm, kolorowych lub czarno-białych ilustrujących jedną z dzielnic: zabytki, najważniejsze i urokliwe miejsca, życie codzienne jej mieszkańców, portrety, ciekawe wydarzenia. Do zdjęć należy dołączyć infrmację nt. dzielnicy - jedna strona A4 - po polsku lub po francusku. Drugi etap - przygotowanie i edycja informatora GDYNIA, VILLE DE MA JEUNESSE.
Zdjęcia i teksty należy dostarczyć do TPPF, ul. Starowiejska 54/4 w dniu 18 września 2010 r. (sobota) na spotkaniu uczestników z organizatorami. Na spotkaniu zostanie powołane (wśród uczestników konkursu fotograficznego) Kolegium Redakcyjne Informatora i ustalone zostaną zadania drugiego etapu. Ogłoszenie listy laureatów konkursu fotograficznego - 25 września 2010 r. TPPF Gdynia, ul.Starowiejska 54/4, tel. 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), www.tppfgdynia.pl, tppfgdynia@poczta.onet.pl