965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Zapisy do...

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, działający jako Przedszkole Amerykańskie zaprasza na bezpłatne zajęcia adaptacyjne w czasie wakacji (Szczegóły i zapisy telefonicznie 517 195 596). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, karate, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. www.magiczny-zamek.pl.
***
Przedszkole „Promyczek", Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4-5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski, opiekę logopedy. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl
Przedszkole Promyczek w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci z innych placówek przedszkolnych, nieczynnych w czasie wakacji.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: pianino, keyboard, akordeon, gitara, skrzypce, flet, obój oraz śpiew solowy (dla dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami ćwiczeń logopedycznych). Placówka prowadzi również zajęcia rytmiczno - umuzykalniające (dla dzieci od lat 4) oraz wokalno - aktorskie dla młodzieży. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych: nr 46 Gdynia - Karwiny III (ul. Chwaszczyńska 26), nr 47 Gdynia - Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73), nr 48 Gdynia - Chwarzno (ul. Jowisza 60). Kontakt: 58 621 41 35, 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.ogniskomuzyczne.pl
***
Przedszkole Mali Samarytanie dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci 3 i 4 lata w swojej placówce w Gdyni - Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Przedszkole dysponuje komfortowymi warunkami dla 30 dzieci. Zróżnicowane czesne bez dodatkowych opłat. Podstawa programowa obejmują zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 oraz w Gdyni - Witominie przy ul. Słonecznej 49 . W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Kontakt: Iwona Guberska, tel. 514 841 49
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 do technikum uzupełniającego dla dorosłych kształcącego w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik handlowiec. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 15.15). Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.bandera.neostrada.pl lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr tel. 58 625 38 59.
***
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Energetyków 13 a (szkoła młodzieżowa i dla dorosłych), przyjmuje zapisy absolwentów do szkoły w następujących zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa okrętowego, technik transportu drogowego, technik informatyk, monter instalacji gazowych, monter mechatronik, elektryk. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel 58 621 66 13, www.zst.gdynia.pl, e-mail zst@vp.pl
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Także zapisy na kursy roczne od września 2010.
Również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Gdyńskie Centrum Kształcenia - zaoczne ogólnokształcące licea dla dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192, tel.: 58 663 73 04. kom.: 666 856 410, prowadzi nabór do wszystkich klas absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./fax 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach:
- technik obsługi turystycznej;
- technik rachunkowości;
- technik administracji;
- technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze szkoły uczestniczą w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym), uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21 tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Zapraszamy także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/wieczorowo lub zaocznie (piątek /sobota), co dwa tygodnie. Naukę można kontynuować od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego roku szkolnego 2009/2010. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1, 2 rok liceum.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Termin: 6.09 - 18.09.2010 r. Codziennie trzy godziny lekcyjne. Poziomy: podstawowy, średni oraz konwersacja. Zapisy od 24 sierpnia 2010 roku. Centrum zaprasza również na kursy semestralne i roczne w roku szkolnym 2010/2011. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. Tel: 58 621 91 15 ( godz. 16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 informuje, że do 31 sierpnia 2010 r. trwa rekrutacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów i techników do 2-letniej, dziennej, młodzieżowej, bezpłatnej Policealnej Szkoły nr 4, kształcącej w zawodzie Technik Ekonomista. Nauka trwa 4 semestry, szkoła zapewnia naukę 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego, praktyki w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Hiszpania), współpracę z biurami rachunkowymi, urzędami skarbowymi, bankami. Po 4 semestrach przeprowadzony jest zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, dający certyfikat zatrudnienia w Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 58 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl.
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu Goethe Institut. Liczba miejsc ograniczona! Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 30 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. 58 698 98 53, 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się: 1 i 6 września w godz. 16.00 - 17.30.
***
Studio Tańca i Choreoterapii Dance & Soul zaprasza na:
- kursy podstawowe salsy w parach i salsy solo. Zajęcia dla początkujących ruszają w pierwszych dniach września. Nowy grafik i oferta na stronie www.danceandsoul.pl
- warsztat choreoterapii i tańców w kręgu pt. „Taniec z Duszą". W programie: improwizacje ruchowe, techniki relaksacyjne, ćwiczenia świadomości ciała oraz tańce greckie, izraelskie, irlandzkie, rosyjskie i inne. Termin: 21 - 22 sierpnia 2010 r. (godz. 11.00 - 12.30), Tańce w kręgu (godz. 12.30 - 13.30). Miejsce: Studio Tańca Tango, ul. Wolności 16/1. Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl; 792 034 756. Więcej na www.danceandsoul.pl
- 5 - dniowy kurs podstawowy rue de casino. Termin 23 - 27 sierpnia 2010 r. (pon-piąt) godz. 19.00 - 21.00. Zajęcia w Szkole Tańca Tango; Gdynia, ul. Wolności 16/1
Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl; 608 147 103 lub 792 034 756. Więcej na www.danceandsoul.pl