966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Czas do szkoły...

W przeddzień nowego roku szkolnego 2010/2011

wszystkim uczniom i nauczycielom
życzymy

spełnienia planowanych zamierzeń i wiele radości z sukcesów,
zarówno skromnych i codziennych, jak i wymagających wieloletniej wytrwałości.

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Szwabski

Wiceprezydent Gdyni
Ewa Łowkiel

Uroczysta, miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 10, w nowo zbudowanej, pieknej, kolorowej i wygodnej sali gimnastycznej. Natomiast w inaguracji w Zespole Szkół Plastycznych swój udział zapowiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który spotka się z nauczycielami i uczniami szkoły oraz obejrzy wystawę prac uczniów, prezentowaną w galerii "Debiut". 

Rok szkolny 2010/2011 przywita około 30 tys. uczniów (30% spoza Gdyni), w tym 13.197 w szkołach podstawowych i 6.187 w gimnazjach. Pierwszy dzwonek usłyszy 2.693 pierwszoklasistów, w tym 667 sześciolatków, co stanowi 31% (w ubiegłym roku 22%). Dla 6-latków przygotowano odrębne klasy. Wzrosła także liczba dzieci 5-letnich do 251, które podejmą edukację w „0" w szkole. Natomiast opieką przedszkolną objętych będzie 5.435 dzieci, w tym 4.900 w przedszkolach samorządowych.


Większość gdyńskich uczniów podejmie naukę w piękniejszych budynkach i znacznie lepszych warunkach.


Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 18, fot.: Sylwia SzumielewiczW tym roku gdyński samorząd przeznaczył rekordową sumę ok. 30 mln zł na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. Do najważniejszych zaliczyć należy budowę sali gimnastycznej przy SP nr 18, rozbudowę SP nr 20 i termomodernizację 5 placówek (SP 10, IV LO, X LO, Zespół Wczesnej Edukacji na Dąbrowie i Technikum Transportowe), a także dobudowę windy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Obłużu. Przy 6 szkołach podstawowych powstały piękne i bezpieczne place zabaw dla młodszych dzieci (SP 11, SP 34, SP 35, SP 39, SP 44 i SP 48).

W większości budynków oświatowych (71) przeprowadzone były różnorodne prace tj. remonty kuchni, dachów, sanitariatów, wymiana posadzek, izolacja ścian fundamentowych czy też wymiana instalacji elektrycznej. Te prace, które będą kontynuowane nie zakłócą organizacji zajęć lekcyjnych.


Dodajmy, że uczniowie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, po przeprowadzce z pałacyku przy ul. Folwarcznej w Orłowie, w której szkoła znajdowała się od 1948 roku, od 1 września rozpoczną naukę w nowej siedzibie na Witominie przy ul. Narcyzowej 6. Gmach szkoły został kompleksowo wyremontowany. Zakupiono również nowe wyposażenie. Koszt prac to 2 mln zł.


Zachęcamy do głosowania na gdyńskich nauczycieli nominowanych w konkursie OSOBOWOŚĆ EDUKACJI POLSKIEJ 2010 r.  miesięcznika „Dyrektor Szkoły". Ma on na celu wyłonienie najciekawszej, najbardziej zasłużonej dla oświaty postaci ostatniego roku, spośród grupy osób nominowanych przez autorytety życia publicznego, nauki i kultury.

Nominowani z Gdyni to: Ryszard Szubartowski - nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (osoba nominujaca Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek) oraz Wiesław Kosakowski - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej (osoba nominująca prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt).

Na stronie www.dyrektorszkoly.pl/osobowosc2010 można oddać swój głos na wybranego kandydata. Głosowanie jest proste. Wystarczy po zapoznaniu się z uzasadnieniami kliknąć na wybraną kandydatkę lub kandydata. Każdy Internauta może zrobić to tylko raz, przemyślcie więc swoją decyzję. Głosować można do 14 września 2010 r. do godz. 12.00. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie XII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli (16 - 18 września 2010).

Na zdjęciu - nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 18,
fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz